Hvordan navigere i et hav av muligheter? Om alternativ behandling generelt og kosthold spesielt